Milé dámy, milí panové, slavnostně přísahám, že budu s nesmírnou úctou dbát o blaho všech poštolek...

Renesance a William Shakespeare

27. března 2009 v 11:12 | Garnity |  literatura

Evropský humanismus,renesance - W. Shakespeare

Renesance je nazývána jako znovuzrození antiky (la renaissance - znovuzrození). Odklon od dobrodružné rytířské tématiky, odvrat od středověkého pojetí světa jako slzavého údolí a života jako přípravy na život posmrtný, proměněný mužův vztah k ženě, pozornost věnována přírodě, to všechno předznamenávalo nástup nového vkusu a nového cítění. Je to období 14. - 16. století, autoři se soustřeďují na skutečný život a jeho radosti, věří v lidský rozum a navrací se k vytříbené latině. Humanismus vyžaduje plný rozvoj lidské osobnosti a to prostřednictvím vzdělání. Novým ideálem vzdělávání je tedy člověk, jeho poznávání a rozvoj, nikoliv poznání Boha. Novou filozofií překonává středověké chápání života jako přípravy na posmrtný život, člověk se osvobozuje od středověkých dogmat. Na vznik a rozvoj nového životního názoru měly vliv pokroky v přírodních vědách, změny ve společenských a výrobních vztazích, rostoucí význam měšťanstva, nové představy o světě (M. Koperník, G. Galilei). Pro rozvoj humanistické vzdělanosti byl důležitý vynález knihtisku Němcem JOHANNEM GUTENBERGEM. První knihy byly tištěny v Mohuči r. 1444. Vznikají i nové žánry jako sonety (milostné písně), villonské balady a eseje.


UMĚNÍ: - místo hradů se staví městské paláce nebo zámky, v malířství a sochařství se zdůrazňuje krása lidského těla, je objevena perspektiva, k většímu uplatnění se dostává příroda.
- MICHELLANGELO BUONAROTTI, LEONARDO DA VINCI, RAFFAEL SANTI, TIZIAN


ITÁLIE
DANTE ALIGHIERI - zabýval se studiem antického i soudobého italského a provensálského básnictví. Hlubokým
zážitkem, který ho poznamenal na celý život, byla jeho láska k Beatrici, která však v době,
kdy vzniklo jeho vrcholné dílo BOŽSKÁ KOMEDIE, byla již mrtva.
- BOŽSKÁ KOMEDIE - alegorický duchovní epos, v němž autor putuje peklem, očistcem
a rájem. Provází ho Vergilius a Beatrice. Božská komedie byla přirovnávána ke gotické katedrále s rozsáhlou symbolikou, která má vyjádřit putování lidstva k Bohu.
FRANCESCO PETRARCA - rozhodující událostí jeho života bylo setkání se ženou, kterou potom proslavil ve svých znělkách pod jménem Laura, dopisoval si s Karlem IV.
- CANZONIERE (ZPĚVNÍK) - vášnivý prožitek platonického citu
- SONETY - střídavý, obkročný rým, 4sloky (strofy), první dvě čtyřveršové, druhé dvě tříveršové
GIOVANNI BOCCACIO - psal novely - kratší útvar, poutavý děj s výrazným zakončením
- DEKAMERON - první prozaické dílo renesanční literatury, autor vypráví v rámcové
novele o morové epidemii, kdy urození lidé, kteří se schovávají v úkrytu
si každý večer vypráví příběhy. Převažují mezi nimi milostné příběhy,
většinou rozmarné a laškovné, při nichž s úžasem zjišťujeme, že pozemský život má uprostřed asketického odříkání i radostné stránky
NICOLO MACHIAVELLI - úvahové prvky, poslání, přirovnání
- "MACHIAVELLISMUS" - způsob řešení, být na začátku zlý, poté hodný
- VLADAŘ - traktát o typu ideálního panovníka, "účel světí prostředky"
FRANCIE
FRANCOIS VILLON - pokládán za 1. "moderního" básníka, vedl svobodný studentský život, zabil kněze, utekl
z Paříže, dostal se ke dvoru z Orleansu, odsouzen k smrti oběšením, změnili to na deset let
ve vyhnanství
- ZÁVĚŤ - "Velký testament" - soubor básní
- ODKAZ - "Malý testament" - soubor básní
- nejčastěji vyjadřuje zklamání láskou, přesycenost životem a strach z prázdnoty, současně
se vysmívá, básně mají satirický obsah, občas se objevuje krutost a provokace, prolínání
protipólů(dobro a zlo, deprese a požitkářství)
- "VILLONSKÁ BALADA" - pevná forma lyrické poezie (sloky o osmi verších, každá končí
refrénem, poslední sloka má poloviční rozsah - závěrečné poslání)
FRANCOIS RABELAIS - mnich, který opustil klášter, lékař, filozof
- GARGANTUA A PENTAGRUEL - čtyřdílný satirický román o historii královského rodu obrů
MICHEL DE MONTAIGNE - ESEJE - vysvětluje svůj názor na svět, dospívá k ideálu člověka
- esej - uměleckou formou zpracované odborné téma (z oblasti humanitních věd),
autor zdůrazňuje vlastní názory a neusiluje přitom o úplnost
ŠPANĚLSKO
LOPE DE VEGA
MIGUEL DE CERVANTES - DŮMYSLNÝ RYTÍŘ DON QUIJOTE DE LA MANCHA - Don Quijote je hrdina, blouznivec obětující vše ideálům, Sancho Panza je sluha - praktický člověk, který vlivem pána morálně roste, parodie na tehdejší rytířské romány
- "donkichotský typ" - člověk, který sice pošetile usiluje o ideální stav, ale svou opravdovostí kladně působí na ostatní

ANGLIE

GEOFFERY CHAUCER - CANTERBURSKÉ POVÍDKY - veršované, zobrazení života měšťanů (perfektní obraz),mistrovské popisy s jemnou ironií


WILLIAM SHAKESPEARE
(23.dubna 1564 - 23. dubna1616)
- narozen ve Stratfordu nad Avonem, jako třetí dítě rukavičkáře Johna Shakespeara
- měl jednu sestru a jednoho bratra
- v mládí se toulal po lesích a polích, což vedlo k jeho lásce k přírodě, odráží se v jeho hrách
- nejvýznamnější z tvůrců tzv. alžbětinského dramatu
- v 18 letech se oženil s Anne Hathawayovou, která byla o 8 let starší
- měli dvě dcery - Susan a Judith
- Judith měla dvojče, které se jmenovalo Hamnet, ale zemřelo rok po narození
- v dospělostí odešel do Londýna
- začal přepracovávat staré hry, ale brzo začal se psaním svých vlastních
- 1599 koupil se 6 členy divadelní společnosti divadlo Globe
- 1613 během představení hry Jindřich VIII., bylo divadlo zničeno požárem
- divadelní společnost koupila druhé, ale teď už menší divadlo Blackfriars
- poté návrat do Stratfordu
- protože vydělal dostatek peněz, mohl si dovolit koupit nový dům
- zemřel v den svých narozenin
- legenda říká, že zemřel po oslavě svých narozenin se svými přáteli
- byl pohřben v místním kostele Trinity
- existují jen 2 autentické portréty W. Shakespeara, a jeden z nich je právě v tomto kostele
- napsal 37 divadelních her, za jeho života vyšlo 18

- komedie - ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY


- Zkrocení zlé ženy řadíme do raného období. Můžeme je považovat za jednu z jeho prvních komedii vůbec. Zdařilá po dramatické stránce, divácky úspěšná, nastolující tematiku iluze a reality, efektivní syntéza slovesných I divadelních tradic.
Hra je uvedena předehrou o dvou scénách:
Lord najde na polní cestě opilce Chrystophera Vykuka a pro své pobavení i služebnictva ho nechá odnést do paláce a čistě obléct. Když se Vykuk probere, přivedou mu manželku(převlečené páže) a namluví mu, že je mocný velmož a jeho dosavadní minulost byla jen přelud z jeho šílenství, které trvalo 15 let, z kterého se právě uzdravil. Kočovní herci, kteří dorazili na jeho sídlo před Vykukem sehrají komedii o zkrocení zlé ženy.
-- děj komedie:

Děj se odehrává v Pádově u zámožného Baptisty, otce Bianci a Kateřiny. Vypráví o Petrucciovi, zlé Kateřině, její naoko hodné sestře Biance a Biančiních nápadnících(Hortensiovi, Gremiovi a Lucenziovi). Jejich otec je bohatý, takže se nápadníci jen hrnou, ale jen pro Biancu. Kateřinu nikdo nechce, protože je vzdorovitá a hubatá, ale v jádru není zlá jen zastírá lítost a opuštění. Otec rozhodne, že se nejdřív musí provdat Kateřina. Proto se Biančiny nápadníci semknou a hledají pro její sestru vhodného manžela. Toho nachází v hodném a chytrém šlechtici Petrucciovi, který se ze začátku jeví jako vypočítavec, jenž vyžení-li, ožení se dobře. Otec nemá námitky a tak si Kateřina musí proti své vůli Petruccia vzít. Po obřadu si Petruccio Kateřinu okamžitě odváži na své venkovské sídlo. Po mnohých útrapách a ústrcích, které musí snášet od svého manžela, pochopí Kateřina, že hněvem a vzdorem nic nezmůže. Tak se podvolí a dává ve všem za pravdu svému manželovi. Potom všem se oba dva do sebe zamilují a na to odjíždí na návštěvu k Baptistovi. Mezitím si Bianca vybrala za muže Lucenzia, syna mocného pisánského měšťana, který v převleku za učitele filosofie, gramatiky a poezie získal její srdce a tajně se s ní oženil. Lucenzio převleče svého sluhu a vydává ho za svého otce Vincenzia. Ten pak jedná s Baptistou o svatební smlouvě. Vše se vyřeší příjezdem Lucenziova pravého otce, který slíbí, že daruje novomanželům vše co Lucenzio nasliboval. Neúspěšný nápadník Hortensio se nakonec ožení s vdovou. Po příjezdu Kateřiny a Petruccia do Padova, Petruccio uzavírá sázku s Lucenziem a Hortensiem, o to kdo má nejposlušnější manželku. Zavolají vdovu, ta vzkáže že nemá čas, pak pošlou pro Biancu ta taky nemá čas a tak zavolají Kateřinu ta jediná přijde. Tím se ukázalo, že Kateřina je ta nejlepší.


Zkrocení zlé ženy je psáno prózou a rýmovaným veršem.
--Tento příběh vypráví o Petrucciovi, zlé Kateřině, její krásné a hodné sestře Biance, která však svou laskavost většinou předstírá, a o jejich nápadnících. Otec Kateřiny a Biancy je bohatý muž. Nápadníci se jen hrnou, ale nikdo nechce za ženu Kateřinu, protože je zlá. Proto otec řekne, že nejdříve provdá starší dceru Kateřinu. Petruccio se o Kateřině doslechne a jakmile uslyší, že má veliké věno, jede se o její ruku ucházet. Otec Kateřiny je rád, že konečně nějaký muž chce za ženu Kateřinu, a tak ke svatbě svolí. Kateřina moc ráda není, ale není jí to nic platné. Stejně si musí Petruccia vzít za muže. Mezitím se o Biancu uchází několik mládenců: Hortensio (vydával se za učitele), Lucenzio (také se vydával za učitele a navíc místo sebe - jako bohatého Lucenzia - poslal svého sluhu Trania). Bianca se zamilovala do učitele - Lucenzia a ten jí vysvětlil, že vlastně není chudý učitel, ale že je bohatý. Mezitím se Tranio jako bohatý Lucenzio ucházel o ruku Biancy a slíbil takový majetek, že potřeboval, aby jeho otec (otec Lucenzia) dosvědčil, že mu takový majetek dá. Mezitím Petruccio mučil Kateřinu hladem, nespavostí apod. a přesvědčoval ji, že to dělá pro její dobro. Kateřina z toho byla tak zničená, že se mu podřídila a stala se z ní oddaná žena. Vydali se tedy na návštěvu za jejím otcem. Bianca se provdala za Lucenzia a láskou zklamaný Hortensio se oženil s vdovou. Za Lucenziem sice přijel pravý otec, ale vše se dalo do pořádku. Ke konci se všichni tři muži vsadí, čí žena přijde nejdříve. Zavolali tedy vdovu. Vzkázala, že nemůže. Zavolali Biancu a ta také vzkázala, že nemůže. Poslali pro Kateřinu a ta jako jediná přišla. Tím vlastně dokázala, že je z těch tří žen tou nejlepší.


- SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
- MNOHO POVYKU PRO NIC
- JAK SE VÁM LÍBÍ
- VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
- KUPEC BENÁTSKÝ
- VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

- tragédie - ROMEO A JULIE
- V Italském městě Veroně žijí znepřátelené rody: Montekové a Kapuletové a jako mnoho jiných italských rodů, i oni se z mocenských důvodů nenávidí a střetají se v bitkách. Všechno krveprolití zatím zarazil svou přísnou zápovědí vévoda. Romeo Montek se na plese zamiluje do Julie, která pochází z Kapuletů. Stojí pod Juliiným oknem a vyznává se z vroucí lásky k Julii. Romeo a Julie se dají hned druhý den tajně oddat. Když Romeo odchází od kněze Vavřince, je zapleten do pře. Vyvolal ji Juliin bratranec, prchlivý Tybalt, který úkladně probodl pod vztaženýma rukama Romeovýma jeho přítele Merkucia. Romeo tasí a Tybalta zabije. Je vypovězen do Mantovy. Rodina naléhá na Julii, aby se ihned provdala za hraběte Parise. Julie se bojí přiznat svůj sňatek s Romeem. Odchází pro útěchu k otci Vavřinci. Vavřinec jí dá uspávací nápoj, po kterém Julie upadne do zdánlivé smrti. Je pohřbena do rodinné hrobky. Vavřinec posílá posla za Romeem, ale posel nedorazí včas, a Romeo, šílený zármutkem, přijíždí do Verony. V hrobce Kapuletů najde Parise, zabije jej a sám se otráví ve chvíli, kdy se Julie vrací k životu. Tu přichází Vavřinec, aby odvedl Julii k sobě, a zdrcen pozná, jaké neštěstí se stalo. Také Julie nechce dál žít a ukončí svůj život Romeovou dýkou. Na místo přichází vévoda. Teprve nad hrobem milenců se rodiče smíří.
- HAMLET - "Být či nebýt" -

Obsah díla
Celá tragédie začíná zjevením ducha zemřelého Hamletova otce, kterého viděla hradní stráž. Ostatní si ale myslí, že viděli jenom přelud. O této novině se dozví i sám Hamlet, ale on má ten samý názor, jako ostatní. Protože chce vědět víc, rozhodne se strávit další noc s hradní stráží.
Hamlet také uvidí ducha svého otce a prosí ho, aby promluvil, proč se zjevuje a co mají dělat? Duch prosí Hamleta, aby ho následoval. Stráž mu v tom chce zabránit, ale on vyhoví přání svého zemřelého otce.
Duch poprosí Hamleta o pomstu vraždy. Údajně ho měl uštknout v zahradě had. Hamlet zjistí, že vrahem svého otce je jeho strýc Claudius, který se v době spánku krále Hamleta vplížil do zahrady a vlil mu "bolehlav" do ucha. Hamlet ducha ujistí, že vraždu svého otce určitě pomstí. Poprosí stráž, aby nikdy nemluvili o tom, co viděli.
Hamlet předstírá šílenství, a proto Claudius povolal jeho kamarády, aby pomohli zjistit králi a královně, co se s Hamletem stalo. Polonius přišel s teorií, že Hamlet je blázen, protože je bezhlavě zamilován do Poloniovy dcery Ofélie. O této lásce věděli už dříve jak její otec, tak i její bratr Laetres, a oba se jí to pokoušeli rozmluvit. Polonius zakázal Ofélii stýkat se s Hamletem, a proto se údajně Hamlet zbláznil. Pokusí se své tvrzení dokázat.
V tom na zámek přijedou komedianti. Hamlet se chce ujistit, zda opravdu šlo o vraždu jeho otce, a jestli ano, tak jestli tím vrahem byl jeho strýc Claudius. Poprosí je, aby sehráli hru "Gonsagova vražda," kterou ale sám upraví. Doufá, že tato hra mu dokáže, jestli Claudius zabit krále, nebo ne. Na představení jsou pozváni i královna s králem, i jeho přátelé. Král je hrou při hře velmi nervózní a po skončení hry je rozčílen.
Claudius pochopí, že Hamlet ví o jeho činu proti zemřelému králi Hamletovi. Proto se rozhodne, že pošle Hamleta do Anglie. Společně s ním jedou i jeho přátelé. Claudius pochopí, co udělal a chtěl by se od toho nějakým způsobem očistit. Nakonec se přemůže a pomodlí se.
Po představení si ho nechá zavolat matka a Hamlet poslechne. V místnosti je přítomen i Polonius, ale Hamlet si myslí, že jde o Claudia. Nemůže to poznat, protože Polonius je schován za závěsem. Nepřemůže se a tak Polonia zabíjí. Poté Hamlet vyčítá matce, že si vzala Claudia.
O vraždě Polonia se dozví Claudius i Ofélie. Claudius vyzývá Hamleta, aby se vzdálil a nechává ho odjet s přáteli do Anglie. Jeho doprovodu dal dopis, ve kterém žádá popravu Hamleta.
Hamlet prosbě vyhoví a odjíždí. Ofélie se nemůže vzpamatovat z vraždy svého otce a ze všeho se zblázní. V tom do zámku přichází Ofelinin bratr a syn Polonia Leartes, který se dovídá o smrti svého otce. Ofélie své šílenství nevydrží a spáchá sebevraždu - utopí se.
Hamlet se vrací zpět do Dánska, ale jeho doprovod pokračuje v cestě do Anglie. O návratu se dozví Leartes a velice se na jeho návrat těší. Claudius ví o tom, že Leartes je velice dobrý v šermu a toho se pokusí využít. Leartes přichází s nápadem, že potře konec svého meče jedem. Protože si chtějí být naprosto jistí, že jim plán na zabití Hamleta vyjde, přichystají i další nástrahy. I pohár natřou také jedem.
Při cestě na hrad potkává hrobníka a dozvídá se o smrti Ofélie. Hamlet se svěří Horatiovy, co provedl se svým doprovodem. Přepsal dopis, který Claudius poslal anglickému králi, aby nechal zabít doručitele. Dozvídá se také o výborném talentu Leartese v šermu a přímá jeho nabídku na souboj.
Před soubojem si Leartes bere normální kord Hamlet uhrál jeden bod a Claudius chce všechno urychlit, a tak posílá Hamletovi onen pohár, který je rovněž potřen jedem. Hamlet ho však odmítá a pokračuje v souboji. Souboj je velmi vyrovnaný, ale Leartes touží potom, aby Hamleta zasáhl. Hamlet znovu získává bod. Na to mu jeho matka připíjí ze stejného poháru, který je určen pro něho samotného.
Leartes si nyní mění kord za ten, který je potřen jedem. Protože souboj je opět vyrovnaný, rozhodne se Leartes, že Hamleta bodne jen tak, mimo souboj, což vyvolá v Hamletovi velkou zlost a obyčejní souboj se změní na souboj na život a smrt. Při tomto souboji umírá královna, ale tvrdí, že to víno bylo otrávené. Při souboji byl svým kordem zasažen i Leartes. Leartes se zpovídá z činu, který udělal a obviňuje krále ze spolupráce. Načež Hamlet Claudia zabíjí.
Celé tragédie končí smrtí Hamleta.
- OTHELLO
- KRÁL LEAR
- MACBETH
- ANTONIUS A KLEOPATRA
- hry - RICHARD III.
- JINDŘICH IV.
- JULIUS CAESAR
zdroj : příslušné internetové stránky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.